VN Vrouwenvertegenwoordiger bij KVD Online

April 2023 – Op donderdag 11 mei is VN Vrouwenvertegenwoordiger 2023, Chantal Korteweg, te gast bij KVD Online. Chantal Korteweg, directeur inclusive banking bij ABN AMRO, heeft financiële inclusie als onderwerp gekozen om namens de Nederlandse vrouwen onder de aandacht te brengen. Tijdens KVD Online vertelt ze waarom het belangrijk is dat vrouwen betere toegang tot bankzaken krijgen. Vrouwelijke ondernemers hebben minder makkelijk toegang tot financiering. Ook zijn lang niet alle vrouwen thuis in hun eigen financiën.

VN Vrouwenvertegenwoordiger
Sinds 1947 heeft Nederland als enig land een Vrouwenvertegenwoordiger die tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de wereldleiders toespreekt en aandacht vraagt voor gendergelijkheid. De eerste VN Vrouwenvertegenwoordiger was Marga Klompé, een van de oprichtsters van het KVD. Ook andere KVD-vrouwen hebben de Nederlandse vrouwen vertegenwoordigd, zoals te lezen was in het DispuutNieuws van juni 2022.

KVD Online
Tijdens KVD Online bijeenkomsten verdiepen deelnemers zich in actuele onderwerpen op het snijvlak van samenleving, politiek en kerk. Aanvullend op de bijeenkomsten in de eigen KVD-kring is de online dialoog met leden en introducees uit heel Nederland. De ontmoeting nodigt deelnemers uit hun blikveld te verbreden en hun inbreng in de samenleving te versterken.

Aanmelden voor KVD Online kan bij de secretaris.