Vijftigste jaargang van DispuutNieuws

Juni 2024 – De vijftigste jaargang van het DispuutNieuws is verschenen! Het juni-nummer verbindt verleden, heden en de toekomst. Natuurlijk staat er een impressie in van het KVD-symposium over sterke vrouwen uit de joodse en katholieke traditie. Verder een interview met KVD-leden die nauw betrokken zijn bij het synodaal proces en een artikel over de Nederlandse Vrouwen Raad. Voor het eerst in lange tijd is er een gastbijdrage. Andy Arnts gaat in op het persoonlijke verhaal achter zijn nieuwe boek De Stille Wijzen over ontmoetingen met kloosterzusters.

Het DispuutNieuws wordt bezorgd bij de leden en relaties van het Katholiek Vrouwen Dispuut. Lees hier de online versie. Wil je ook een exemplaar ontvangen, neem dan contact op met de secretaris.

Deel van de voorkant van het juni-nummer van DispuutNieuws