Verlangen naar verbinding en verdieping. 75 jaar Katholiek Vrouwendispuut

September 2021 – Het Katholiek Vrouwendispuut bestaat 75 jaar. In 1946 werd het opgericht om de stem van de katholieke vrouw beter tot haar recht te laten komen in de samenleving. In het jubileumboek
De Goede Gemeenschap beschrijft Jutta Chorus hoe het Dispuut anders dan veel andere organisaties kon blijven bestaan. Generaties sterke en maatschappelijk betrokken vrouwen hebben steeds opnieuw de traditie doorgegeven en vernieuwd. Een verlangen naar verbinding, verdieping en inspiratie houdt het Dispuut actueel.

Inspirerende vrouwen
Driekwart eeuw bestaat het Katholiek Vrouwendispuut. Veel katholieke verenigingen en vrouwenorganisaties zijn intussen verdwenen. Ook het Dispuut kende moeilijke tijden. Op die momenten stonden er steeds inspirerende vrouwen op die het gedachtegoed van een nieuwe lading voorzagen. Het KVD weet daardoor waardevol te blijven, voor zijn leden en hun omgeving.

Dialoog en inzicht
Dispuutsleden bespreken tijdens lokale kringavonden en landelijke online bijeenkomsten actuele onderwerpen. Het zijn vaak onderwerpen waar je het met een partner of vriendinnen niet zo makkelijk over hebt. De leden brengen verschillende gezichtspunten mee waardoor er dialoog en meer inzicht ontstaan. Het geeft hen een breder inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Het KVD daagt zijn leden uit om na te denken over wat hen drijft en wat hun keuzes bepaalt. Na 75 jaar is het nog even belangrijk dat vrouwen elkaar steunen en versterken.

Diplomatiek verzet
De geschiedenis van het KVD die De Goede Gemeenschap beschrijft, kenmerkt zich door vindingrijkheid, emancipatoir elan en diplomatiek verzet tegen politieke en kerkelijke machthebbers. Oprichtsters Marga Klompé en Wally van Lanschot constateerden dat vrouwen het hadden laten zitten na de eerste feministische golf. Zij stimuleerden vrouwen vanuit het Dispuut om open te staan voor politieke, bestuurlijke en wetenschappelijke functies. In een volgende fase zette het KVD in op de rol van vrouwen in de Kerk. Helaas zorgde dit voor teleurstelling en verdeeldheid.

Traditie doorgeven
Toch bleef het Dispuut verenigd in de christelijke traditie en geïnspireerd door het katholiek sociaal denken dat de waarde van iedere mens en het belang van de gemeenschap centraal stelt. De leden verhouden zich ieder op hun eigen wijze tot deze inspiratiebronnen. Vanuit diverse functies dragen KVD-leden actief bij aan de samenleving. Binnen het Dispuut geven de generaties kennis, ervaring en wijsheid door. Zij blijven kritisch en zoeken samen steeds nieuwe wegen naar de toekomst. De waarde en kracht van de goede gemeenschap houdt het Dispuut al 75 jaar bij elkaar.