Tijdlijn vrouwenrechten in Nederland

April 2022 – Op 26 maart 2022 vond het jaarlijkse symposium van het KVD plaats, met als thema ‘Opkomen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid’. Hoewel het recht op gelijke behandeling is verankerd in internationale verdragen, Europese richtlijnen en nationale wetgeving lopen theorie en de praktijk nog steeds uiteen. Er is zelfs sprake van tegenbeweging. Om zicht te krijgen op waar we nu staan, stelde het KVD een tijdlijn samen. Met mijlpalen in politiek, wetenschap en samenleving, vanaf het prille begin van de eerste feministische golf in de 19de eeuw tot nu. Tussen deze mijlpalen staan vrouwen vermeld die als eerste op een positie kwamen die tot dan toe alleen door mannen werd bekleed.

Het overzicht is met zorg samengesteld en wordt gaandeweg aangevuld. Wil je iets doorgeven, neem dan contact op.