Symposium 2022: Opkomen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Maart 2022 – Op zaterdag 26 maart, van 10.30-15.30 uur, vindt het KVD symposium plaats via Zoom. Het thema is opkomen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Sprekers zijn Alexandra Timmer, universitair hoofddocent mensenrechten, en Laetitia van der Lans, theoloog, communicatiedeskundige en een van de initiatiefnemers van het synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’. Dagvoorzitter is professor Leoniek Wijngaards-de Meij.

De geschiedenis van het KVD, zoals door Jutta Chorus beschreven in De goede gemeenschap, laat zien dat het raakvlak en de wisselwerking tussen maatschappelijk functioneren en levensbeschouwing, tussen samenleving en kerk KVD-leden bezighoudt. En dat uiteraard specifiek bezien vanuit de positie van vrouwen. In het symposium brengen de drie Haagse kringen deze thema’s opnieuw bij elkaar.

Verdragen en tegenstromen
Het recht op gelijke behandeling is juridisch verankerd in internationale verdragen, Europese richtlijnen en nationale wetgeving. De theorie en de praktijk lopen echter nog steeds uiteen. Waar staan we anno 2022, wat zijn de belemmeringen en wat is er nodig om de rechten van vrouwen volledig te waarborgen?
Het College voor de Rechten van de Mens verwoordt het als volgt: “(…) in discussies in politieke fora en de media, bijvoorbeeld in de context van #MeToo, constateert het College dat er ook in Nederland sprake is van een ‘gender backlash’: de gelijkheid van mannen en vrouwen wordt vaker en openlijker betwijfeld of bekritiseerd.”
Hier gaat de ochtend van het symposium over.
De ochtend wordt ingeleid door Alexandra Timmer, universitair hoofddocent mensenrechten bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van Universiteit Utrecht. Zij verricht onderzoek naar gelijkheid en discriminatie, met name in het Europees recht en internationale mensenrechtenverdragen. Alexandra Timmer heeft specifiek belangstelling voor gender en recht. Tijdens het symposium vertelt zij over de internationaal verdragsrechtelijke kaders en het gelaagde concept van gendergelijkheid. Een mensenrechtelijk perspectief op de begrippen rond gender en op de huidige tegenstromingen tegen gendergelijkheid.

Ontwikkelingen in de kerk
De middag van het symposium laat zich inspireren door het synodaal proces waartoe de paus heeft uitgenodigd. De overkoepelende vraagstelling voor de synode ziet ons allen als reisgenoten. Hoe willen we samen onderweg zijn? Vrouwen van nu staan in de samenleving van nu. Hoe verhouden de ontwikkelingen in samenleving en kerk zich eigenlijk tot elkaar? De synode biedt een concrete mogelijkheid voor vrouwen van vandaag, die in de samenleving gewend zijn aan gelijke rechten en aan tegenwind, om ook in de synode hun stem te laten horen. Om op die manier concreet bij te dragen aan een ontwikkeling. Daarbij wordt mede gekeken naar het project ‘Zij heeft een verhaal‘ van het Netwerk Katholieke Vrouwen.
Dit deel van het symposium wordt ingeleid door Laetitia van der Lans, theoloog en communicatiedeskundige. Ze werkte jarenlang voor de KRO-RKK en is directeur van De Zalige Zalm, uitgever van parochie- en kerkbladen. Laetitia van der Lans maakt zich sterk voor de positie van vrouwen in de rooms-katholieke kerk en is een van de initiatiefnemers van het synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’. Zij vertelt tijdens het symposium over de ontwikkelingen in de kerk.

Aanmelden kan via bijgaand formulier tot 21 maart 2022. Ook wordt een bijdrage gevraagd van € 12,50 als tegemoetkoming in de kosten. Naast KVD-leden zijn ook introducees van harte welkom.