Vrouwen kunnen het verschil maken

mrt. 2019 – Het KVD-symposium van 16 maart 2019 werd geïnspireerd door 100 jaar vrouwenkiesrecht. Samen werd verkend welk verschil vrouwen maken. Na 100 jaar worden nog steeds niet alle stemmen in de samenleving benut. Vrouwen kunnen verouderde gewoonten en systemen helpen doorbreken, betoogde oud-politica Kathleen Ferrier. Hun leiderschap is juist nu hard nodig. Mirella Visser, expert in vrouwelijk leiderschap, schetste welk instrumentarium hiervoor nodig is. Beide sprekers deelden hun kennis en ervaring om de inbreng van vrouwen in de samenleving te versterken.

Nieuw soort leiderschap
Kathleen Ferrier betoogde dat er in deze tijd van transitie en waardencrisis een nieuw soort leiderschap nodig is: vrouwelijk leiderschap. Vanuit haar expertise in internationale samenwerking en migratie schetste zij verschillende voorbeelden hiervan: vrouwen met lef, bevlogenheid en doorzettingsvermogen. Maar wat deze vrouwen betekenen voor hun omgeving, wordt te vaak nog niet gezien, erkend of beloond. Met elkaars steun en inspiratie kunnen vrouwen de kracht houden om te blijven doen wat nodig is, in het belang van vrede, veiligheid en voedsel voor iedereen.

Debat tijdens KVD-symposium 2019
In debat tijdens het KVD-symposium

Andere denkpatronen
Hoe vrouwen elkaar kunnen helpen, kwam ook terug in de bijdrage van Mirella Visser. De auteur van ‘De Zijderoute naar de Top’ gaf concrete adviezen hoe vrouwen effectiever kunnen zijn. Hoe andere denkpatronen en gedrag op verschillende niveaus verschil kunnen maken. Hoe iemand over zichzelf denkt, speelt bijvoorbeeld een grote rol in hoe die persoon wordt gezien. Het is belangrijk dat vrouwen het podium durven nemen. En ook deze spreekster onderstreepte dat inspiratie en steun van andere vrouwen essentieel zijn om jezelf als vrouw te kunnen blijven ontwikkelen.

Gelijkwaardige inbreng
Onze wereld en onze samenleving hebben de gelijkwaardige inbreng van alle mensen nodig. Daarom is de aanwezigheid van vrouwen in boardrooms van groot belang. ‘Organisaties als het Katholiek Vrouwen Dispuut bundelen de krachten en bieden vertrouwen en steun aan vrouwen uit het eigen midden en daarbuiten’, aldus Kathleen Ferrier. Ook Mirella Visser onderstreepte het belang van vrouwennetwerken waarin de leden elkaar helpen en inspireren, om stereotyperingen te doorbreken en effectief te zijn. In het Katholiek Vrouwen Dispuut vinden vrouwen deze stimulans en steun om zich in allerlei functies en rollen in te zetten voor de samenleving.