Samenwerking

Samenwerking met verwante organisaties ondersteunt de inspirerende en stimulerende rol van het Katholiek Vrouwendispuut voor haar leden. Via koepelorganisaties kan het KVD samen met andere katholieke en vrouwenorganisaties de opinievorming beter beïnvloeden dan alleen. Ook wordt door samenwerking het aanbod aan activiteiten voor de leden vergroot en versterkt.

Het KVD is lid van de Nederlandse Vrouwenraad om de stem van de Nederlandse vrouw te laten horen in de politiek en samenleving.

De samenwerking binnen het VKMO/ Katholiek Netwerk stimuleert het KVD het katholiek sociaal denken te verbinden aan eigentijdse vraagstukken in de samenleving.

Via Andante werkt het KVD mee aan het laten horen van de stem van katholieke vrouwen in Europa. De aangesloten katholieke vrouwenorganisaties inspireren elkaar om vanuit gedeelde waarden en gedeelde ervaringen als vrouw te reageren en reflecteren op actuele ontwikkelingen, ten behoeve van een beter, leefbaar Europa.

Het oudste deel van het archief van het Katholiek Vrouwendispuut wordt bewaard door Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.