Roldoorbrekende katholieke vrouwen

okt. 2019 – Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseerde het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) samen met 024Nijmegen in het kader van de Maand van de Geschiedenis een studiemiddag over roldoorbrekende katholieke vrouwen. Onderzoekers ontdekken op basis van archieven van het KDC nieuwe perspectieven over genderverhoudingen, vertelde directeur Hans Krabbendam. Hierdoor ontstaat een veelzijdiger beeld van onze geschiedenis.

Diverse achtergronden
De studiemiddag liet zien dat niet alle katholieke vrouwen zich voegden naar een functie aan de zijlijn. En dat ‘katholieke vrouwen’ als categorie de diversiteit aan achtergronden van de vrouwen miskent. Hoogleraar Marjet Derks schetste een beeld van de verschillende katholieke vrouwen en hoe de rol en betekenis van katholieken veranderde. Van Clara Mulder van de Graaf-de Bruyn (1865-1945) tot voormalige KVD-lid Tine Halkes (1920-2011).
Pauline Spierings vertelde vervolgens over haar eigen ervaringen en haar ontwikkeling van pastoorsmeid – ‘Helpen moest je iedereen, ook de pastoor.’ – tot parochieassistente. De publicatie van haar autobiografie ‘Kom achter de strijkplank vandaan en gebruik je talenten’ door het KDC ervaart zij als waardering die er eerder niet was. Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan het bestuur van het KVD. Het KVD liet daarmee zien dat een vereniging van katholieke vrouwen niet iets uit de geschiedenis is, maar nog steeds zijn relevantie heeft.

Eerste exemplaar boek Pauline Spierings voor KVD
Pauline Spierings reikt eerste exemplaar van haar biografie uit aan het KVD

Meerwaarde
Het is ook anno 2019 nog steeds nodig dat vrouwen samen optrekken, elkaar steunen en motiveren. En dat wordt ingezet op deelname van vrouwen op allerlei plekken in het maatschappelijk leven. Het KVD denkt dat vrouwen die geïnspireerd worden vanuit het katholieke gedachtegoed en een plek hebben om elkaar scherp te houden, van grote meerwaarde zijn in onze samenleving.

Leden van het KVD lezen meer over de studiemiddag in het volgende nummer van DispuutNieuws.