Online lezingen voor KVD-leden

sep. 2020 – Het landelijk bestuur van het Katholiek Vrouwen Dispuut organiseert in september en oktober twee online sessies voor alle leden. Twee sprekers die uitgenodigd waren voor het symposium doen hun verhaal via videoverbinding. Marianne Hirsch Ballin en Marguerite Soeteman gaan in op ’75 Jaar Vrijheid’ en de betekenis daarvan voor vrouwen.

Prof.dr. Marianne Hirsch Ballin
Marianne Hirsch Ballin is te gast op woensdag 23 september. Zij is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit haar rol als bestuurslid van het Nationaal Comit√© 4 en 5 mei gaat zij in op ’75 jaar vrijheid en de versterking van de rechtsstatelijke positie van de vrouw sinds WO II’.

Mr. Marguerite Soeteman
Op maandag 12 oktober verzorgt Marguerite Soeteman-Reijnen eenonline lezing voor alle KVD-leden. Marguerite Soeteman is voorzitter van de Raad van Bestuur van Aon Holdings en voorzitter van Stichting Topvrouwen.nl. Tijdens de online sessie vertelt zij over ‘Kansen van nu’.

Met online sessies wil het bestuur alle leden inspiratie en verbinding blijven bieden in een periode waarin we veilige afstand van elkaar moeten houden.