Onderwerpen symposia

Voor verdieping, inspiratie en ontmoeting organiseert het Katholiek Vrouwen Dispuut jaarlijks een symposium. In de beginjaren waren er meerdere studiedagen per jaar. Deze onderwerpen zijn besproken.

2024, In dialoog met vrouwen uit de joodse en katholieke traditie, Amsterdam
2023, Opvang ongedocumenteerden en ontheemden, Rotterdam
2022, Opkomen voor vrouwenrechten, online
2021, Het belang van het alledaagse. Betekenis in elke dag, Utrecht
2020, 75 jaar Vrijheid en de betekenis daarvan voor vrouwen (geannuleerd)
2019, Welk verschil maken vrouwen?
2018, Morele veranderingen in de samenleving, Arnhem
2017, Wat gaat technologische innovatie ons brengen?, Breda
2016, Het KVD 70 jaar. Nu en in de toekomst
2015, Participatie een vrouwenzaak?, Nijmegen
2014, People Planet Profit, Limburg Noord
2013, Gezond voedsel in een leefbare wereld, Zuid-Veluwezoom
2012, Zoektocht naar het algemeen belang, Tilburg 1
2011, Den Haag, Internationale Stad van Vrede en Recht, Den Haag 1
2010, Globalisering,Tilburg 2
2009, Maastricht, stad van devotie en pelgrimage, Limburg-Zuid
2008, Identiteit,Twente-Oost, Twente-West en Emmen
2007, Zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking, Den Bosch
2006, Verkenning in verwantschap
2005, De media, zegen of ramp voor het democratisch bestel, Rotterdam
2004, Vrouw in de toekomst, wat leert de tijd ons, Limburg Midden
2003, Bouwen aan Beschaving, Den Haag 2
2002, De Genetische Revolutie, Nijmegen
2001, Over Geluk, Breda
2000, Zorg om Zorg, Arnhem
1999, Deugden nu?! Zichzelf als naaste, Zuid-Veluwezoom
1998, Kwaliteiten van digitalisering, Brabant-Oost
1997, Flexwerk, beroep, werk en zorg in een veranderende samenleving, Den Haag 3
1995, Democratie, hoe houden we daar grip op, Utrecht 2
1994, Voorbereiding Wereld Vrouwen Conferentie 1995
1993, Het gezin in beweging, Limburg 1
1992, Groei en grens in de gezondheidszorg
1991, Fundamentalisme
1990, De maatschappelijke positie van de vrouw in Europa
1989, Gevolgen van de vergrijzing
1988, Conciliair proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping
1987, Multiculturele samenleving, Nijmegen 3
1985, Verzorgingsstaat, Tilburg 2
1984, Massa-media en hun invloed, Tilburg
1983, Waarden en normen in een veranderende maatschappij
1982, Recombinant – DNA – technologie
1981, De chipstechnologie
1981, Invloed van de masamedia
1980, Christendom en Marxistisch Leninisme
1979, Feministische Theologie
1978, Grenzen aan de verdediging
1977, Gezin en zijn alternatieven
1976, Contourennota van het toekomstig onderwijsbestel
1974, Bevolkingsproblematiek
1973, Is dit een tijd voor mystiek en meditatie?
1972, Consumentenbeleid
1971, Verschuivend perspectief 25 jarig bestaan
1971, Aspecten van de beroepsarbeid van de gehuwde vrouw, scholing en herscholing
1970, Drugs
1969, Christenen op zoek naar identiteit
1968, Oorsprong en richting van de huidige explosieve drang naar vernieuwing
1968, Enige problemen rond het levenseinde
1967, Man en vrouw in de structuren van het kerkelijk leven
1966, Mailaise in de democratie
1966, De invloed van de westerse cultuur op ontwikkelingslanden
1965, Onze samenwerking met de ontwikkelingslanden
1965, Adult education
1964, Problemen en schijnproblemen over de betekenis van christelijk handelen
1963, Verhouding religieuzen-leken
1963, De plaats van de leek in de kerk en wereld
1962, Zin en onzin der techniek
1962, Wat heeft New Delhi ons te zeggen?
1961, Grenzen en verschieten
1961, Beschouwing over de vorming van de leerplichtige jeugd
1961, Het vraagstuk van de prostitutie (…)
1960, De christelijk humanistische grondslag van onze sociale politiek
1959, Wij vluchten en vragen ons af…
1959, Durven wij christen te zijn in al zijn konsekwenties?
1958, Vrouw en Kerk
1958, Weet de vrouw wat zij wil
1957, Caritas, sociale zekerheid, maatschappelijk werk
1957, Macht, gezag, geweld
1956, De uitdaging van deze tijd aan ons
1956, Worden de ideeën van de katholieke vrouwen voldoende verwezenlijkt
1955, De ongehuwde vrouw in de maatschappij II
1955, De ongehuwde vrouw in de maatschappij I
1954, Gezinsproblemen II
1953, Gezinsproblemen I
1953, Co-educatie
1952, Het probleem der onkerkelijkheid
1952, De vrouw en het geïndustrialiseerde gezin
1951, Beroepskeuze en beroepskeuzevoorlichting
1951, Israeldag
1951, Europees federalisme en internationale samenwerking
1950, Katholiek isolement en interconfessionele samenwerking
1950, Palestinadag
1950, Vrijheid als menselijke waardigheid
1949, Persoonlijkheids- en beroepsvorming van het fabrieksmeisje
1949, Persoonlijkheids- en beroepsvorming van meisje middelbare school
1948, Echtscheidingsvraagstuk
1948, Psychologie van de werkende vrouw en arbeid van de gehuwde vrouw
1948, Communisme
1947, De gehuwde vrouw in de samenleving
1947, Het bolsjewisme