Nieuwe vorm lidmaatschap in nieuwe statuten

Januari 2022 – Alle KVD-kringen waren op zaterdag 15 januari 2022 bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) vertegenwoordigd. De ALV ging unaniem akkoord met de nieuwe statuten en benoemde daarna Els Willems, uit kring Tilburg 2, unaniem in het bestuur. Zij wordt 2e secretaris.

De nieuwe statuten maken lidmaatschap van het KVD zonder kringlidmaatschap mogelijk. De ‘belangstellende leden’ worden ook volwaardig lid met stemrecht in de ALV. Daarnaast zijn de statuten in lijn gebracht met de actuele wetgeving.

Het KVD kent nu twee vormen van lidmaatschap: lidmaatschap inclusief kringlidmaatschap en lidmaatschap zonder kringlidmaatschap. Binnen de vereniging kunnen deze leden alle lidmaatschapsrechten uitoefenen. Vanuit het KVD landelijk kunnen zij aanspraak maken op alles wat het KVD biedt: DispuutNieuws, digitale nieuwsbrieven, ALV, symposia, online lezingen en online dialoogbijeenkomsten. De leden die tevens lid zijn van een kring hebben daarnaast ook de rechten en plichten die bij een kringlidmaatschap horen.

Het vormen van kringen en toetreden tot kringen zal de verantwoordelijkheid blijven van de kring zelf. Erkenning van kringen als KVD-kring blijft bij het landelijk bestuur liggen. Het lidmaatschap van het KVD zal op deze wijze echter openstaan voor een ruimere groep belangstellende vrouwen. Inmiddels is al een eerste KVD-lidmaatschap zonder kringlidmaatschap toegekend.