Marga Klompé in de Canon van Nederland

aug. 2020 – In juni 2020 is de vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd. De Canon geeft een samenvatting van de geschiedenis in vijftig thema’s, die vensters heten. Sinds de start van de Canon van Nederland in 2006 is er veertien jaar geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis bijgekomen. Dat heeft geleid tot een bijgestelde Canon met tien nieuwe vensters. Willem Drees is er bijvoorbeeld uit en Marga Klompé is erbij gekomen. Haar venster op de geschiedenis gaat in op het ontstaan van de verzorgingsstaat. In 1965 introduceerde zij de Algemene bijstandswet.

Marga Klompé was in 1946 samen met onder andere Anna de Waal en Agnes Nolte een van de oprichtsters van het Katholiek Vrouwen Dispuut. Zij vonden dat de stem en invloed van de katholieke vrouw onvoldoende tot zijn recht kwam. Agnes Nolte werd in 1948 Tweede Kamerlid voor de KVP. Agnes de Waal werd in 1953 de eerste vrouwelijke staatssecretaris en Marga Klompé in 1956 de eerste vrouwelijke minister.