Lokaal

De leden van een lokale of regionale kring van het Katholiek Vrouwendispuut komen ongeveer maandelijks bij elkaar. Deze kringbijeenkomsten zijn over het algemeen bij een van de leden thuis, op een avond, of in een enkel geval een middag. Tijdens de samenkomsten diepen de leden een door hen zelf gekozen en voorbereid thema uit. Veelal zijn dit onderwerpen op het gebied van samenleving, politiek en/of geloof. Door dialoog kunnen de leden hun ideeën verder vormen en aanscherpen.

Naast een bron van inspiratie, vinden de leden in het KVD een netwerk en vriendschap. Maar het KVD is geen vriendinnenclub. De dialoog over de samenleving staat voorop! En hoe iemand zelf richting kan kiezen en bijdragen aan de samenleving. Daarin steunen de leden elkaar.

Onderwerpen die onlangs aan de orde zijn gekomen, zijn onder meer familierecht, levenseinde, Brexit, populisme, privacy, cybersecurity en blockchaintechnologie.

Naast de maandelijkse bijeenkomsten voor debat of dialoog, organiseert bijna elke kring ook activiteiten aan de start van het dispuutsjaar en rond Kerst. Ook vindt er soms gezamenlijk theater- of museumbezoek plaats.

Lunchtijd tijdens het KVD symposiium
Gesprekken tijdens de lunch van een symposium