Leden

Elke lokale of regionale kring van het Katholiek Vrouwendispuut bestaat uit 8 tot 18 leden, betrokken vrouwen die maatschappelijk actief zijn. Betaald en onbetaald. Zij verschillen in achtergrond, leeftijd en ervaring, en zijn bereid die kennis en ervaring te delen. Daarnaast kent het Dispuut leden die niet zijn aangesloten bij een kring. Alle leden zijn geïnteresseerd in andere opinies, durven hun eigen mening te geven en als nodig ook bij te stellen.

Leden die zijn aangesloten bij een kring kunnen en willen af en toe zelf een kringgesprek voorbereiden of zijn bereid samen met andere leden een studiedag te organiseren. De leden durven zichzelf te zijn. En dat kan, omdat een kring een veilige omgeving biedt om maatschappelijke en soms ook persoonlijke dilemma’s te delen. Naast een goed gesprek en inspiratie biedt een kring namelijk ook vriendschap, vertrouwen en verbondenheid.

‘Alle avonden zijn een hoogtepunt’. ‘Er is een grote betrokkenheid op de wereld’. ‘Ik kan daar zijn wie ik ben’.