Elk jaar organiseert het Katholiek Vrouwen Dispuut een studiedag of symposium. Dit is een dag waarop de leden van verschillende kringen, maar ook belangstellenden, elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is het symposium natuurlijk bedoeld voor verdieping en inspiratie. Door een onderwerp verder uit te diepen, nodigt deze samenkomst deelnemers uit hun blikveld te verbreden en de vrouwelijke inbreng in de samenleving te versterken.

Het symposium wordt door de leden zelf georganiseerd. Vanuit één kring, of door leden van verschillende kringen. Zij benutten hun netwerk en ideeën om alle deelnemers een inspirerende dag te bieden.

In 2021 vindt het symposium – in het kader van 75 jaar KVD – plaats op 25 september 2021.
Voor 2020 was het thema 75 Jaar Vrijheid en de betekenis daarvan voor vrouwen gepland. Door de coronamaatregelen is het symposium dat door kring Den Haag 3 was voorbereid niet doorgegaan.
In 2019 was ‘100 jaar vrouwenkiesrecht‘ het thema.
In 2018 organiseerde kring Arnhem een symposium rond ‘Morele veranderingen in de samenleving’.
‘Wat gaat technologische innovatie ons brengen?’ was het thema van de studiedag in 2017, georganiseerd door kring Breda.
In 2016 bestond het KVD 70 jaar en is een dag gesproken over de toekomst van het dispuut .
En in 2015 organiseerde kring Nijmegen een dag rond het thema ‘Participatie, een vrouwenzaak?’

Belangstelling voor de thema’s van deze bijzondere dagen van samenkomst? Klik dan hier.

KVD-symposium 2017
Geanimeerde gesprekken tijdens het symposium van 2017