Landelijk

Voor alle leden zijn er KVD Online bijeenkomsten en elk jaar organiseert het KVD een symposium. Dit zijn activiteiten waar de leden van verschillende kringen en individuele leden elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn de bijeenkomsten natuurlijk bedoeld voor verdieping en inspiratie. Door een onderwerp verder uit te diepen, nodigt deze samenkomst deelnemers uit hun blikveld te verbreden en hun inbreng in de samenleving te versterken.

Het bestuur organiseert de bijeenkomsten voor KVD Online. Deze vinden elke paar weken plaats op een doordeweekse avond. Een gastspreker verzorgt een inleiding met aansluitend een gesprek op basis van de vragen van de deelnemers.

Gastsprekers bij KVD Online waren onder meer burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, journalist Bas Blokker, hoogleraar Marianne Hirsch Ballin, theoloog Paul van Geest, VN Vrouwenvertegenwoordigers Chantal Korteweg (2023), Enaam Ahmed Ali (2022) en Angela Maas (2020-2021), filosoof Paul van Tongeren en Marguerite Soeteman-Reijnen, voorzitter van Aon Holdings en Topvrouwen.nl.

Het symposium wordt door de leden zelf georganiseerd. Vanuit één kring, of door leden van verschillende kringen. Zij benutten hun netwerk en ideeën om alle deelnemers een inspirerende dag te bieden.

Het symposium van 2022 had als thema Opkomen voor vrouwenrechten en werd georganiseerd door de drie Haagse kringen.
In 2021 stond het symposium in het teken van 75 jaar KVD. Het thema was ‘Het belang van het alledaagse. Betekenis in elke dag.’
Voor 2020 was het thema 75 Jaar Vrijheid en de betekenis daarvan voor vrouwen. Door de coronamaatregelen is het symposium dat door kring Den Haag 3 was voorbereid niet doorgegaan.
In 2019 was ‘100 jaar vrouwenkiesrecht‘ het thema.
In 2018 organiseerde kring Arnhem een symposium rond ‘Morele veranderingen in de samenleving’.
‘Wat gaat technologische innovatie ons brengen?’ was het thema van de studiedag in 2017, georganiseerd door kring Breda.

Belangstelling voor de thema’s van deze bijzondere dagen van samenkomst? Klik dan hier.

KVD-symposium 2017
Geanimeerde gesprekken tijdens het symposium van 2017