KVD-lid werpt nieuw licht op Augustinus

feb. 2020 – Op zaterdag 22 februari 2020 presenteerde dr. Kitty Bouwman in de Abdij van Berne haar boek ‘Spiritueel Moederschap. Twee vrouwen in het leven van Augustinus’. Op dit onderwerp promoveerde zij in 2015 aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2019 is Kitty lid van KVD-kring Amsterdam.

Kitty Bouwman analyseert in haar boek hoe het denken van Augustinus zich ontwikkelde en hoe dit doorwerkt in christelijke geschriften. Twee vrouwen in Augustinus’ leven spelen daarbij een belangrijke rol. De moeder van Augustinus, Monnica, maakte Augustinus vertrouwd met het christelijk geloof. De relatie met zijn vriendin, de moeder van zijn zoon, brengt Augustinus daarna steeds meer in verband met zonde.

De norbertijnen van de Abdij van Berne volgen de regel van Augustinus. Na een welkomstwoord door prior Joost Jansen o.praem sprak prof. dr. Peter Nissen. Hij schetste hoe de ontwikkeling van Augustinus geduid kan worden vanuit spiritualiteit en de normatieve leer. Dr. Nienke Vos ging daarna in op de herwaardering van de vrouwelijke dimensie in religiestudies, met het boek van Kitty Bouwman als goed voorbeeld.

Als afsluiting van de presentatie mocht het KVD een boek in ontvangst nemen. Ook de Vereniging van Geestelijk Begeleiders, Elisabeth Leseur Nederland en het Titus Brandsma Instituut kregen van Kitty Bouwman een exemplaar van het boek.