Kringen

Het Katholiek Vrouwendispuut is georganiseerd in lokale of regionale kringen. Op dit moment zijn er kringen in:

 • Amsterdam
 • Arnhem
 • Brabant Oost
 • Breda (zie afbeelding)
 • Den Bosch
 • Den Haag (3 kringen)
 • Limburg Noord
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Tilburg (2 kringen)
 • Twente Oost
 • Twente West
 • Utrecht
 • Zuid-Veluwezoom

De kring in Amsterdam is het meest recent opgericht. Een kring in Zuid- en Midden-Limburg is in ontwikkeling. Ben of ken je een belangstellende in de regio Amsterdam of in Zuid- en Midden-Limburg, stuur dan een bericht naar het secretariaat, voor meer informatie.