Kring Amsterdam opgericht!

jun. 2019- Op maandag 17 juni 2019 kwamen in Amsterdam enkele vrouwen voor een tweede keer bij elkaar. Dit in vervolg op een eerste kennismakingsbijeenkomst op 25 maart. Er werd verder gesproken over de oprichting van een nieuwe kring. En er werd besloten van start te gaan! ‘We zijn verzameld en willen het nu ook gaan proberen’.

Netwerk KVD
Uit het netwerk van verschillende leden van het KVD waren begin 2019 zo’n twintig potentieel belangstellenden benaderd. Tijdens een eerste kennismakingsbijeenkomst in een van de zalen naast de Nicolaasbasiliek werden doel en werkwijze van het dispuut toegelicht. Er vond een eerste kennismaking plaats tussen de potentiële leden van de op te richten kring. Ook werd er met elkaar over een actueel inhoudelijk onderwerp gesproken. Zo kreeg iedereen een beeld van wat een kringbijeenkomst inhoudt.

Kennismaking potentiële leden kring Amsterdam
Belangstellenden voor kring Amsterdam maken kennis met elkaar.

Onderwerpen voor gesprek
Op basis van de positieve reacties werd op 17 juni een tweede bijeenkomst georganiseerd. Dit keer in een ruimte van de Iona Stichting aan de Herengracht. Na een korte kennismaking in tweetallen introduceerden de gesprekspartners elkaar. En daarna passeerden al snel onderwerpen de revue waarover men met elkaar in gesprek zou willen gaan: privacy, recht op eigendom, palliatieve zorg, individualisering, spiritueel moederschap etc.

Verkennen of het klikt
Als bijna vanzelf werd vervolgens besloten als kring Amsterdam van start te gaan en gaandeweg verder te verkennen of het onderling klikt. Twee van de aanwezigen gaan fungeren als voorzitter en secretaris van de kring. Zij gaan op basis van zo’n twintig aangedragen onderwerpen een voorstel voor een jaarprogramma maken. Zij nemen zelf de regie en zullen de contacten binnen de groep verder leggen. Nieuwe belangstellenden uit Amsterdam en omgeving zijn nog steeds welkom. Naar verwachting start kring Amsterdam in september met elf aspirantleden.

Het landelijk bestuur van het KVD is heel blij met deze ontwikkeling. Dankzij het netwerk van de leden is er een nieuwe kring in oprichting. Met dit goede voorbeeld in gedachten onderzoekt het bestuur dit najaar of er ook een nieuwe kring in Zuid-Limburg mogelijk is.