Geslaagde bijeenkomst Amsterdam

mrt. 2019 – Op maandag 25 maart 2019 organiseerde het KVD met medewerking van de Nicolaas-parochie een eerste introductiebijeenkomst in Amsterdam. Diverse vrouwen uit de regio hadden interesse getoond in de activiteiten van het KVD. Tijdens de introductieavond konden zij kennis maken met elkaar en met de leden en het bestuur van het KVD. De bijeenkomst vond plaats in een zaal bij de Nicolaasbasiliek, tegenover Amsterdam Centraal.

Introductiebijeenkomst Amsterdam, maart 2019
Kennismaking met het KVD tijdens introductieavond in Amsterdam

Na een openingswoord vertelde presidente Monique de Witte-van den Haak meer over het dispuut. Vervolgens was er een korte inleiding en discussie over het onderwerp ‘Nieuws, feiten en waarheid’. Zo kregen de aanwezigen een eerste beeld van de gang van zaken bij een kringavond. Daarnaast was er aandacht voor onderlinge kennismaking. De deelnemers wilden niet alleen de KVD-leden leren kennen. Zij wilden ook elkaar spreken. Tijdens de kennismaking en een rondleiding door de Nicolaasbasiliek was daar voldoende tijd voor.

Op verzoek van de belangstellende leden organiseert het bestuur in mei een tweede bijeenkomst in Amsterdam. Alle belangstellenden worden opnieuw uitgenodigd. Ook nieuwe aanmeldingen zijn welkom.