De Sociale Alliantie bericht over symposium

April 2023 – De Sociale Alliantie, de netwerkorganisatie voor een leven zonder armoede – bericht in haar nieuwsbrief over het KVD Symposium 2023. De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid, zoals de Sociale Alliantie voluit heet, is een initiatief van de vakbeweging, kerken, humanisten en uitkeringsgerechtigden. Inmiddels nemen ruim 50 organisaties deel aan het netwerk dat zich bezighoudt met de bestrijding van armoede in Nederland.