Column – Invloed uitoefenen

Maart 2022 – Op de website van de VN lees ik dat het de bedoeling is van Internationale Vrouwendag op 8 maart om stil te staan bij de prestaties van vrouwen, de uitdagingen te benoemen die er nog zijn als het gaat om de positie van vrouwen, en het belang van vrouwenrechten en gendergelijkheid onder de aandacht te brengen. Het thema dit jaar – Gendergelijkheid nu voor een duurzame toekomst – draait om klimaatverandering. Terwijl op dit moment de oorlog in Oekraïne onder meer het laatste klimaatrapport van het IPCC en de doorbraak in plastic-afspraken overstemt in de media en veelal ook in onze eigen gedachten. Moeten we nu wel aandacht willen vragen voor vrouwenrechten?

Jazeker! Daar ben ik van overtuigd. Vrouwen en meisjes ervaren volgens de VN zowel de meeste impact van de gevolgen van de klimaatcrisis als van oorlog en andere conflictsituaties. Internationale Vrouwendag kan daarvoor juist in de huidige actualiteit aandacht vragen. Als politiek en media andere prioriteiten lijken te hebben, is het belangrijk te kijken wat wij zelf kunnen doen. Wij kunnen allemaal, individueel en via onze netwerken, steeds opnieuw aandacht vragen voor de positie van vrouwen. We hoeven dat niet met mediageweld te doen om tussen al het andere nieuws gehoord te worden. We kunnen elkaar inspireren en bemoedigen in ons dagelijkse leven. En zo geïnspireerd worden en die voorbeelden verder delen.

Zoals bijvoorbeeld de vrouwen die de eerste waren op een positie die tot dan toe door mannen werd bekleed. Zoals Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister en een van de oprichters van het KVD. Helaas is er nog steeds geen vrouwelijke minister-president maar ook zij zal er komen. Hoewel de r.-k. kerk nog meer dan de politiek vooral op mannen lijkt te draaien, is dat niet de realiteit. Donderdagavond 24 februari vertelde theoloog Paul van Geest in een bijeenkomst van KVD Online over invloedrijke vrouwen in de kerkgeschiedenis. Volgens hem maande kerkvader Augustinus, bijvoorbeeld, anderen te luisteren naar zijn moeder, Monnica, als een van de belangrijkste filosofen. Een ander voorbeeld was Zuster Pascalina die tijdens de Tweede Wereldoorlog de rechterhand was van paus Pius XII. Zo had Paul van Geest diverse voorbeelden, uit verschillende tijden, bekend en onbekend.

Ook onze eigen geschiedenis, zoals beschreven door Jutta Chorus in het jubileumboek ‘De Goede Gemeenschap‘, kent vele vrouwen die op hun eigen manier een voorbeeld zijn. Vrouwen die met vindingrijkheid en diplomatie invloed uitoefen(d)en in politiek en samenleving. Vrouwen die binnen en buiten het KVD hun kennis en ervaring delen vanuit hun grote betrokkenheid voor de mensen om hen heen en de samenleving als geheel. Wat ik hieruit haal is dat vrouwen vanuit elke positie, of die nu meer of minder zichtbaar is, invloed kunnen uitoefenen.

Zelfs in vreselijk moeilijke omstandigheden. Dat laat de portretserie Portraits of Power op indringende wijze zien. De serie bestaat uit portretten van vrouwen die in moeilijke omstandigheden kracht, vindingrijkheid, hoop en waardigheid laten zien. De christelijke hulporganisatie Dorcas, genoemd naar een bijzondere Bijbelse vrouw, liet de serie maken om vrouwen zoals zij dagelijks in hun werk tegenkomen uit te lichten. Vrouwen die ondanks hun omstandigheden anderen helpen en een stem geven. Vrouwen in onder andere Syrië, Libanon, Irak en Oekraïne.

Vrouwen zijn zó sterk en worden tegelijkertijd het hardst getroffen. De realiteit is nooit eendimensionaal. Maar waar leven is, is hoop.

Mariska Kastelic, bestuurslid