Breed scala onderwerpen besproken in 2023

Januari 2024 – Het KVD kijkt terug op een jaar met (opnieuw) een breed aanbod van activiteiten voor leden en introducees. Het ledental is afgelopen jaar stabiel gebleven en de belangstelling neemt voorzichtig toe.

De KVD-kringen organiseren zelf maandelijks bijeenkomsten in de eigen stad of regio voor de leden van de kring. Zij bespreken actuele onderwerpen zoals bijvoorbeeld het gebruik van AI, bestaansminimum of slavernij. Het bestuur van elke kring is daarnaast vertegenwoordigd bij een kringvoorzittersoverleg aan het begin van het jaar. Het KVD symposium dat jaarlijks in maart plaatsvindt wordt altijd door iedereen goed bezocht. Het symposium vond in 2023 plaats in Rotterdam en had als thema ‘Opvang van ongedocumenteerden en ontheemden’.

Ook werden in 2023 de KVD Online sessies voortgezet. Tijdens deze online bijeenkomsten introduceert een spreker een actueel thema, waar een gesprek over plaatsvindt. VN Vrouwenvertegenwoordiger 2023, Chantal Korteweg, vertelde over het belang van betere toegang tot bankzaken voor vrouwen. Het samenspel van klimaatverandering en bodemdaling in Nederland werd toegelicht door Luuk Jacobs van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Schrijfster Jutta Chorus gaf meer achtergronden bij de geschiedenis van de vrouwen die haar inspireerden tot het boek ‘Alma’s dochters’. En eind 2023 vertelde journaliste Emilie van Outeren over de druk op vrouwenrechten en hoe dat merkbaar is in Polen en de VS.

Wil je ook eens kennismaken met het KVD? Neem dan contact op met de secretaris.