Bijdrage aan missie VN Vrouwenvertegenwoordiger

dec. 2020 – De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vrouwenraad heeft op 21 november unaniem het mandaat van prof. dr. Angela Maas als VN Vrouwenvertegenwoordiger verlengd. Als ‘onze vrouw in New York’ zet Angela Maas zich in voor gender equality/equity in healthcare/women’s health. In het kader van haar missie geeft Angela Maas lezingen en interviews. Ook haalt zij ervaringen op in gesprekken. Alles komt samen in een toespraak over vrouw, gezondheid en zorg in de vergadering van de VN in New York. Om de VN Vrouwenvertegenwoordiger in haar missie te voeden organiseerde het KVD op 8 december 2020 een online zorgspecial om ervaringen van vrouwen in de zorg te delen.

De belangrijkste conclusie van de KVD-Zorgspecial is dat gezondheidszorg voor vrouwen over de hele samenleving gaat: over het gezin, relaties, communicatie, educatie, samenwerking en financiën. Lees hier het uitgebreide verslag.

De aanbevelingen van de deelnemers van de KVD-Zorgspecial zijn samengevat:

 • Meer respect voor elkaar: tussen zorgverleners en tussen zorgverlener en patiënt;
  Zorgverleners moeten moeders meer serieus nemen. Want zij zijn de ingang naar het gezin. Zorggebruikers moeten kritisch blijven en ervoor zorgen dat ze antwoord krijgen op hun vragen.
 • Betere voorlichting, ook in eenvoudige taal;
  Zorgverleners moeten niet alleen hun verhaal vertellen, maar daarnaast iets meegeven zodat de zorggebruiker het op een rustig moment terug kan lezen.
 • Meer mogelijkheden bieden voor educatie, bij voorkeur op de werkvloer, tell-show-do;
  Een persoonlijk leerbudget voor zorgverleners kan hierbij helpen.
 • Meer oog voor verschillen, niet alleen gender, maar ook leeftijd, herkomst en sociaal-economische kenmerken. Er zou een medicatiecheck voor alle 75-plussers moeten worden ingevoerd. En ook meer genderspecifiek onderzoek naar aandoeningen is nodig.
 • Houd oog voor de hele mens en zijn context;
  Er is meer en betere samenwerking tussen specialisten nodig. En ook de balans tussen het medische, organisatorische en sociale moet kunnen variëren.
 • Meer aandacht voor bijwerkingen van medicijnen;
  Er moet meer ruimte komen voor vergoeding van medicijnen die minder bijwerkingen hebben. En er is meer aandacht nodig voor het (leren) herkennen van bijwerkingen bij dementerenden.
 • Benut de aanwezige kennis.