Bestuurlijk

Het Katholiek Vrouwendispuut is een vereniging en dus is er elk jaar in november een algemene ledenvergadering. Het bestuur doet verslag aan de vergadering van haar activiteiten en de financiële stand van zaken. Ook de commissies vertellen over hun bezigheden voor het dispuut. Naast een inspirerende jaarrede door de voorzitter, is er ook altijd een inhoudelijke bijdrage van een spreker. In zijn of haar verhaal word vooruitgekeken naar het komende symposium.

Jaarlijks komen de voorzitters van de lokale of regionale kringen in januari bij elkaar. Iedere voorzitter, of haar plaatsvervanger, vertelt over de activiteiten van de eigen kring. Er worden ideeën over onderwerpen uitgewisseld en bijvoorbeeld tips voor de werving van nieuwe leden. Ook de samenwerking tussen de kringen en het bestuur wordt besproken. Ook deze bijeenkomst wordt meestal afgesloten met inhoudelijke verdieping en inspiratie, in de vorm van een lezing.

KVD symposium 2018
KVD symposium 2018 in Arnhem