Bestuur

Het Katholiek Vrouwendispuut is een landelijke vereniging gevormd door leden die veelal georganiseerd zijn in lokale kringen. De leden kiezen uit hun midden vertegenwoordigers in het ‘landelijk’ bestuur. De Statuten en het huishoudelijk reglement vormen de basis voor de bestuurstaken. Op hoofdlijnen gaat het bestuur over de communicatie, stimuleert het activiteiten en onderhoudt het de contacten.

Het bestuur bestaat uit:

Heleen Bijen-Meijers, presidente
Els Willems, secretaris
Ulrike Jansen-Schwaab, penningmeester
Rineke Huysmans

Contact met bestuursleden loopt via:
info [at] katholiekvrouwendispuut.nl

Post aan het KVD kan naar
Velperweg 144  6824 HN Arnhem.