Het Katholiek Vrouwendispuut is een landelijke vereniging georganiseerd in lokale kringen. De kringen kiezen de leden van het ‘landelijk’ bestuur. De statuten en het huishoudelijk reglement vormen de basis voor de bestuurstaken. Op hoofdlijnen gaat het bestuur over de communicatie, stimuleert het activiteiten en onderhoudt het de contacten.

Presidente
Secretaris
Penningmeester
Leden

Monique de Witte-van den Haak
Heleen Bijen-Meijers
Wil Pelkmans
Toos Hugen
Mariska Kastelic

Contact met bestuursleden loopt via:
info [at] katholiekvrouwendispuut.nl

Post aan het KVD kan naar
Velperweg 144  6824 HN Arnhem.

KVD bestuur
Het landelijk bestuur van het KVD