Aandachtspunten voor nieuwe emancipatienota

Juni 2022 – De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgenodigd mee te denken over de nieuwe Emancipatienota. De NVR heeft zijn lid-organisaties gevraagd naar standpunten en meningen om mee te nemen naar de consultatieronde. Het landelijk bestuur heeft daarop een reactie samengesteld.

Het bestuur van het KVD formuleert zijn aandachtspunten langs de lijnen van de geldende emancipatienota: arbeidsmarkt, sociale veiligheid en representatie, maar dan in omgekeerde volgorde. Dit omdat samen optrekken, op gelijke voet met elkaar om gaan en daarin een voorbeeldrol vervullen en stimuleren, voor het bestuur voorop staan. Ieder mens is even waardevol. Daarom adviseert het KVD-bestuur:

  • Zet in op respect voor ieders eigenheid en betrek kinderopvang en onderwijs daarbij
  • Investeer in aandacht voor rolmodellen in samenspraak met maatschappelijke organisaties en religieuze stromingen
  • Investeer in een langjarige publiekscampagne
  • Investeer structureel in relevante organisaties
  • Versterk de aanpak van stereotypen, ook in rijksbeleid
  • Zet ook in op weerbaarheid voor sociale veiligheid
  • Meer aandacht voor monitoring (en de beeldvorming daardoor)

De visie van het KVD is dat mannen en vrouwen samen moeten werken aan de benodigde veranderingen in de politiek, media, kerk en samenleving. Gelijke kansen, gelijke behandeling en gendergelijkheid zijn voor iedereen belangrijk en vragen inzet van ons allemaal.